Mitä digitaalinen etikettien tulostaminen on?

Tässä tulostamismuodossa digitaaligrafiikka (PDF) lähetetään tietokoneelta, ja kuva tulostetaan käytettävälle alustalle.

Miksi haluaisin käyttää digitaalista etikettien tulostamista fleksopainotulostamisen sijaan?

Digitaalitulostamisessa on seuraavia etuja:
• Aikaa ja rahaa ei kulu painolevyjen tuottamiseen.
• Ei aloitusmaksuja
• Etikettien on demand-tulostaminen – tilaa mitä tarvitset ja milloin tarvitset
• Nopeammat tuotantoajat
• Voidaan tulostaa nopeita eriä
• Massaräätälöinti

Kuinka paljon iColor™ 700 maksaa?

Kysy lisätietoja hinnoittelusta info@colorlabel.net. Hinta sisältää etikettitulostimen, syöttölaitteeen, katkaisulaitteen, iColor™ 700 print label -ohjelmiston, neljä värikasettia (CMYK), ja mattapintaisten muotoon leikattujen etikettien rullan.

Mikä on iColor™ 700:n maksiminopeus?

iColor™ 700 tulostaa etikettejä jopa 9,14 metriä minuutissa

Kuinka monta etikettiä voidaan tulostaa päivässä?

101.6mm x 152.4mm kokoisten etikettien tulostaminen:
4 tuntia = 25 120 etikettiä
8 tuntia = 50 240 etikettiä

Voiko iColor™ 700:lla tulostaa muotoonleikattuja etikettejä?

Kyllä, iColor™ 700 voi tulostaa muotoonleikattuja, tangentiaalisesti leikattuja ja normaaleja rullia. Käytössä Die Cut, Kiss Cut, jatkuva nauha, tagit.

Voiko iColor™ 700:lla tulostaa reunattomasti?

Kyllä, tämä tulee tehdä huolellisesti, etteivät materiaalit vahingoitu prosessin aikana. Paras tapa tulostaa reunattomasti on käyttää tangentiaalisesti leikattua materiaalia I-merkeillä tulostettaessa materiaalin taustalle. Tällä varmistetaan, ettei väleihin jäävä liiallinen väri likaa.

Toinen vaihtoehto on tulostaa reunasta reunaan tangentiaalisesti leikatuille etiketeille käyttämällä UniNet iColor™ Print Label -ohjelmiston skaalausominaisuutta. Säännöllisiä muotoon leikattuja materiaaleja käyttämällä iColor™ 700 voi tulostaa kulmasta kulmaan 1 mm:n sisällä (liikkumisvara on x- ja y-akselilla). Tämän kompensoimiseksi ohjelmiston skaalausominaisuutta voidaan käyttää pidentämään grafiikkaa ja varmistamaan, että etiketin kaikki reunat peitetään värillä.

Kun etikettejä tulostetaan kirkkaalle muotoon leikatulle polyeteenille tai synteettiselle materiaalille, I-merkki tarvitaan materiaalin taustalle, jotta anturi pystyy rekisteröimään sen.

Mitä rullaleveyksiä voidaan tulostaa iColor™ 700:lle?

Minimirullan koko on 152,4mm leveä ja maksimirullan koko on 215,9mm.

Mikä on iColor™ 700:n tulostusleveys?

Minimitulostustusleveys on 152,4mm ja maksimi 209,3mm.

Mikä on rullan halkaisijan maksimikoko?

Syötettävän rullan maksimihalkaisija on 203.2mm.

Mikä on suurin etiketti, mitä iColor™ 700:lla voidaan tulostaa?

Etiketin maksimi tulostettava pinta-ala on 209.3mm x 1320.8mm.

Mikä on pienin muotoon leikattu etiketti, mitä iColor™ 700:lla voidaan tulostaa?

Pienin muotoon leikattu etiketti on kooltaan 25.4mm x 25.4mm.

Mikä on pienin kirjasinkoko, jolla voidaan tulostaa?

Pienin suosittelemamme koko on 4 pistettä.

Millainen resoluutio iColor™ 700:lla voidaan saavuttaa?

iColor™ 700 tulostaa 1200 x 600 DPI, mikä on siis 720 000 pistettä yhdellä neliötuumalla. Nyt Harlequin® RIP rasteroi kuvan amplitudimoduloituna rasterointina, jolla saadaan 160 LPI 720 000 pisteelle neliössä. Tässä prosessissa otetaan pieniä pisteitä ja muodostetaan kuva ryhmittelemällä pisteitä ja värejä yhteen puhtaan ja tarkan korkearesoluutioisen kuvan aikaansaamiseksi.

Miten kauan työn vaihto vie, mukaan lukien tulostusmateriaalin vaihto?

Työn vaihto vie n. 1-2 minuuttia työn syöttämisestä uuden tulostusmateriaalin lisäämiseen.

Voidaanko iColor™ 700 -laitetta käyttää valvomatta?

Kyllä. Kun työ on asetettu ja katkaisulaite on käynnistetty, käyttäjä voi poistua ja palata takaisin, kun työ on valmis.

Millaista huoltoa laite vaatii?

Useimmissa digitaalisissa etikettitulostumissa vaihdetaan normaalisti hihna, fuseri, rummut, värikasetti ja hukkavärisäiliö.

Millainen takuu iColor™ 700:lla on?

1 vuosi – osat ja työt

Mitä hyötyjä ja haittoja LEDistä on verrattuna laseriin?

LED-tekniikassa on vähemmän liikkuvia osia, jotka tekevät siitä vakaamman jatkuvaan etikettien tulostamiseen. Laser käyttää pyörivää peiliä skannaukseen, mikä johtaa siihen, että lasersäde on pidempi tulostuksen ulkoreunoille kuin keskelle. Kun käytät tätä jatkuvassa tulostuksessa, suurin ongelma on värin yhtenäisyys koko työn ajon ajan. iColor™ 700 säilyttää erittäin hyvän Delta-E:n läpi koko tulostusmateriaalin. Laser ei pysty tähän.

Mikä on UniNetin sertifioitu tulostusmateriaali?

UniNet tarjoaa useita eri tulostusmateriaaleja, joita on testattu perusteellisesti parhaan tulostuslaadun, helppokäyttöisyyden ja yhtenäisyyden takaamiseksi alusta loppuun. iColor™ 700 on suunniteltu toimimaan hyväksyttyjen tarvikkeiden ja sertifioitujen tulostusmateriaalien kanssa, millä varmistetaan erinomainen laatu ja resoluutio joka kerta. UniNet ei ole vastuussa vaurioista ja seurauksista, jotka johtuvat muiden varusteiden tai aineiden käytöstä.

Minkä tyyppisiä sertifioituja tulostusmateriaaleja iColor™ 700:ssa voidaan käyttää?

iColor™ 700 voi tulostaa useille eri tarroille ja riippulapuille muotoonleikatuilla, tangentiaalisesti leikatulla ja normaaleilla rullilla. Tähän kuuluu mm. seuraavia:
• Matat, puolikiiltävät ja kiiltävät paperit
• Monikerrosetiketit
• Huomiovärit
• Kuviolliset viinietiketit
• Merkit
• Kalvopäällysteiset paperit
• Hyväksytyt synteettiset aineet, kuten PET, tesliinit ja vinyylit

Onko joitakin materiaaleja, joita iColor™ 700:ssa ei voi käyttää?

Sellaisia materiaaleja on paljon. Alla olevat tekijät voivat aiheuttaa ongelmia kuvan yhtenäisyyden kanssa, ja mahdollisesti vaurioittaa tulostimen tarvikkeita. Kokemuksen mukaan seuraaviin asioihin tulee kiinnittää huomiota, jos käytetään materiaaleja, jotka eivät ole UniNetin sertifioitujen materiaalien listalla.

• Staattisuus: Polyeteeneissä voi olla staattinen varaus iColor™ 700:n läpi kulkiessaan, mikä saa aikaan värin hajaantumisen ja epäyhtenäisen kuvan.

• Metalliset materiaalit: Materiaaleissa, joissa on metallinen päällysmateriaali, on olemassa sisäinen varaus, mikä voi johtaa värin hajaantumiseen. Tämä saa aikaan epäyhtenäisen kuvan ja väri valuu.

• Päällysmateriaalin pinnoitteet: Päällysmateriaalin pinnoitteet, kuten lämmönsiirto aiheuttaa sen, ettei väri tartu pintaan. Kuva voi olla myös epäyhtenäinen, esim. väri suttantuu.

• Materiaalin lämpöherkkyys: Kiinnitysyksiköstä tuleva lämpö saa materiaalit, kuten polyeteenin (PE) ja polystyreenin sulamaan tai kutistumaan, mikä vaurioittaa kiinnitysyksikköä ja säiliöitä.

UniNet ei ole vastuussa vaurioista ja seurauksista, jotka johtuvat muiden varusteiden tai aineiden käytöstä.

Voiko iColor™ 700:lla tehdä cut sheet -etikettejä?

Ei. iColor™ 700 ei tue cut sheet -etikettien tulostamista.

Onko kaikkia materiaaleja saatavilla muotoon leikatuissa rullissa?

Kyllä ja ei. Jotkut materiaalit eivät kulje tulostimen läpi muotoon leikattuina, koska välianturi ei pysty tunnistamaan eroa materiaalin reunan ja etiketin taustan välillä. Eräs esimerkki on kirkkaiden, muovisien, muotoon leikattujen etikettien tulostaminen. Tämä ei ole mahdollista tavallisilla muotoonleikatuilla rullilla. Jos I-merkki on kuitenkin tulostettu pintapaperin taustalle samalla, kun sitä konvertoidaan, ja taka-anturi on käytössä, loppukäyttäjä pystyy tulostamaan muotoonleikattuja etikettejä kirkkaalle polyeteenille. Ota yhteyttä edustajaan saadaksesi lisätietoja.

Miksi eri materiaalit tulostuvat eri nopeuksilla?

Eri tulostusnopeudet perustuvat materiaalin tyyppiin, paksuuteen ja lämpöherkkyyteen. Esim. paksumpi riippuetiketti liikkuu hitaammin kuin 1-millinen PET johtuen lämmön imeytymisestä materiaaliin.

Mitä rullaleveyksiä iColor™ 700:lla voidaan tulostaa?

Minimirullan koko 152,4mm leveä ja maksimirullan koko on 215,9mm.

Mikä on iColor™ 700:lla käytettävän materiaalin minimi- ja maksimipaksuus?

iColor™ 700 voi tulostaa vähintään 0,15mm ja enintään 0,254mm paksulle materiaalille.

Mikä on tulostusmateriaalin tyypillinen pituus iColor™ 700:lla?

Riippuen rullamateriaalin tyypistä ja paksuudesta, se on n. 213m ± 5%.

Kuinka paljon tulostusmateriaalia menee hukkaan työn alussa ja lopussa?

Kun käytetään pysäytä ja katkaise -menetelmää, työn alussa on 609,6mm ja työn lopussa 1371,6mm. Kun käytetään katkaisua työn aikana, työn alussa on 609,6mm ja työn lopussa 254mm. Syitä materiaalin hukkaan työn alussa ja lopussa on kaksi. Ylimääräinen materiaali työn alussa johtuu siitä, että optiset sensorit synkronoituvat välien kanssa, ja liika materiaali lopussa antaa rullien kiertyä viimeistelylaitteiden päälle.

Miten materiaalini voidaan testata?

Lähetä pyyntösi sähköpostilla info@colorlabel.net.

Kuinka monta väriä iColor™ 700 käyttää?

iColor™ 700 on digitaalinen etikettitulostin, joka käyttää CMYK-värejä (1 kustakin).

Mitä värikasetti maksaa?

Ota yhteyttä myyntiedustajaasi hintoja koskien.

Miten pitkä käyttöikä tarvikkeilla on?

Värikasetti: CMY – 11,500 sivua @ 5%

Värikasetti: K – 11,000 sivua @ 5%

Säiliöt: CMYK – 30,000 sivua @ 5%

Kiinnityslaite: 60,000 sivua

Siirtohihna: 60 000 sivua

Mistä voi hankkia tarvikkeita?

Tarvikkeita voidaan ostaa Kari Nevalainen Oy:ltä ottamalla yhteyttä info@colorlabel.net.

Miten hyvin iColor™ 700:lla tulostetut etiketit kestävät naarmuttamista ja hankausta? Miten hyvin ne kestävät auringonvaloa?

Koska käytämme kuivaa värikasettia, joka tarvitsee lämpöä kiinnittääkseen polymeerin alustaan, kiinnittyminen on erittäin hyvä ja tulostusjälki naarmuuntumaton. Etiketit ovat myös melko vedenkestäviä, ja jos tulostusalustana on muovi, sitä voidaan pitää vedenkestävänä. Ne kestävät valoa n. 6 kk ja pinnoituksella tai laminoinnilla yli vuoden.

Onko teillä etikettimateriaalia, joka toimii ulkona?

Polyesteri (PET) tai vinyyli toimivat hyvin ulkokäytössä ja ympäristöissä, joissa tarvitaan kestäviä etikettejä.

Missä polyeteeni (PET) -etikettejä voidaan käyttää?

Mm. postietiketeissä, lähetysetiketeissä, reititysetiketeissä, ongelmajätteen etiketeissä, tuote-etiketeissä, viivakoodeissa, puskuritarroissa, lasietiketeissä, sisäkäytössä, ulkokäytössä, kylteissä, kutsuissa, takuulapuissa, riippulapuissa, viinipulloissa, öljytynnyreissä, pakaste-etiketeissä, auton/ veneen/kuorma-auton/perävaunun etiketeissä, ym.

Missä huomiovärietikettejä voidaan käyttää?

Fluoresoivan väriset etiketit ovat suunniteltuja kiinnittämään huomiota. Mahdollisia käyttötarkoituksia ovat: Markkinointi, logistiikkaetiketit, tuote-etiketit, varaston hallinta, pilaantuvat tuotteet ja materiaalit, varoitusetiketit jne.

Mihin kalvoetikettejä voidaan käyttää?

Kalvo sopii sisä- ja ulkokäyttöön, ja sitä voidaan käyttää, kun halutaan saada metallimainen vaikutus. Kun värejä tulostetaan metallipinnalle, saadaan aikaan eri metallivärien illuusio.

Missä kuvioituja etikettejä voidaan käyttää?

Tämä tulostusmateriaali on hyvin suosittu viinituottajien käytössä. Tämä materiaali on karheaa, kuvioitua paperia, ja se antaa erittäin hyvin erottuvan ulkonäön tuotteelle, jossa sitä käytetään.

Miten etikettirullia säilytetään?

UniNet suosittelee, että kaikkia tulostusmateriaaleja säilytetään muovipusseissaan tai laatikoissaan tulostamiseen asti. Jos pakkaus on avattu, varmista, ettei materiaalia pidetä betonilattialla. Pitkä altistuminen ilmalle tai kosteudelle saa tulostusmateriaalin rullaantumaan ja turpoamaan, mikä johtaa näin vähemmän optimaalisiin tuloksiin tulostettaessa.

Mikä on iColor™ 700:n tulostusohjelmisto?

iColor™ 700 Print on etikettien tulostusohjelmisto, joka on kehitetty erityisesti UniNet’s iColor™ 700 -etikettien pikatulostimelle, kun havaittiin, että muut etikettien valmistusohjelmistopaketit olivat liian aikaavieviä ja vaivalloisia käyttää.

iColor™ 700 Print Label -ohjelmistossa on helppokäyttöinen käyttöliittymä, ja se hyödyntää raahaa ja pudota -asemointia. Työn asetukset ja vaihto voidaan tehdä 1-2 minuutissa, joten saat aikaan enemmän lyhyemmässä ajassa.

Mitä muita ominaisuuksia ohjelmistossa on?

iColor™ 700 Print Label -ohjelmiston ominaisuuksia ovat:
• Täysi värien hallinta
• Pantone® -tulostus
• Peilikuvat
• Skaalaus reunasta reunaan tulostusta varten
• Nestaus perustuen saman kokoisiin grafiikoihin
• Standardiasemointi raahaa ja pudota -toiminnoilla
• Ruudukko pika-asemointia varten muotoonleikatuissa etiketeissä
• Kattavuus- ja kustannuslaskuri (per etiketti/työ) tarvikkeineen ja tulostusmateriaaleineen tai ilman
• Laskenta samalle layoutille tulostetuille grafiikoille
• PDF-työlistat

Minkä tyyppistä RIP:iä iColor™ 700 Print Label -ohjelmisto käyttää?

iColor™ Print Label -ohjelmisto käyttää Harlequin® RIP:ä.

Voidaanko väriä säätää RIP:ssä?

Kyllä, tämä voidaan tehdä ICC-profiloinnin kautta.

Pystyykö iColor™ 700 Print Label -ohjelmisto toistamaan Pantone-värejä?

iColor™ 700:lla tehdyt testit ovat osoittaneet, että n. 82% Pantone-väreistä voidaan tulostaa sovelletavan väriasteikon mukaisesti.

Voidaanko iColor™ 700 Print Label -ohjelmistolla tehdä etikettien hinnoittelua?

Kyllä, ohjelmistolla voidaan laskea värikasettien ja käyttötarvikkeiden kustannukset etikettikohtaisesti tai ilman tulostusmateriaaleja.

Pystyykö iColor™ 700 Print Label -ohjelmistolla tulostamaan muuttuvia tietoja?

Kyllä, valittu ohjelmisto voi tulostaa muuttuvia tietoja tekstin, viivakoodien, järjestysnumeroinnin, eräkoodien, päiväyskoodien, kuvien ym. muodossa.

Onko ohjelmisto ja laitteisto Mac-yhteensopiva?

Ei. Tällä hetkellä iColor™ 700 Print Label -ohjelmisto on yhteensopiva vain Windows 7 Professionalin tai 64-bittisen Ultimaten kanssa.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Ei hätää, lähetä kysymyksesi oheisella lomakkeella ja palaamme sinulle sähköpostitse mahdollisimman pian!

    Nimi (pakollinen)

    Sähköposti (pakollinen)

    Aihe

    Viesti